PEL Relevo e PEL Rurinnova

Publicadas no BOP do 4 de agosto, as convocatorias das axudas dos proxectos PEL RELEVO E PEL RURINNOVA.

PEL RELEVO: Axudas dirixidas a aquelas empresas e empleadoras que realicen contratacións indefinidas de persoas xóvenes da provincia da Coruña, empadroadas en concellos con poboación igual ou inferior a 5.000 habitantes ou de 5.001 a 10.000 habitantes con saldo demográfico negativo e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/08/04/2020_0000005220.html

PEL RURINNOVA: Axudas dirixidas a persoas xóvenes da provincia da Coruña, empadroadas en concellos con poboación igual ou inferior 5.000 habitantes ou de 5.001 a 10.000 habitantes con saldo demográfico negativo e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que promovan iniciativas empresariais de nova creación incorporadas ao réxime de autónomos como persoas físicas ou como persoas xurídicas dende o 1 de abril de 2019.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/08/04/2020_0000005221.html

O prazo de solicitude, en ámbalas dúas axudas, iniciase o 05/08/2020 e finalizará ás 14:00 horas do 31 de agosto de 2020.

Tags: 

Category: