Publicación formación de Bolsa de traballo persoal laboral temporal como socorrista