Bases contratación: PERSOAL DE LIMPEZA TEMPORAL

O obxeto da presente convocatoria é a selección de persoal laboral temporal para a limpeza de edificios e instalacións municipais unha data de xornada completa. Sería preciso a incorporación inmediata o posto, polas necesidades urxentes municipais. As bases completas estan adxuntas no seguinte documento, xa esta tamne dispoñible a listaxe de admitidos:

Estado da convocatoria: