Pechada

Acta de data 23 Outubro constitución da comisión selección por concurso de persoal laboraldo ámbito rural

ACTA DE DATA 23 DE OUTUBRO DE 2012 CONSTITUCIÓN DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A SELECCION POR CONCURSO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A PARA O PROGRAMA AURORA DIRIXIDO A MULLERES DO ÁMBITO RURAL.
BAREMACIÓN DE MÉRITOS, CREACIÓN BOLSA DE EMPREGO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA).
Máis información adxuntada neste documento ou no Concello:

Bases Contratación 1 Técnico programa Aurora

Convocase unha praza de técnico para o desenvolvemento do programa Aurora, subvencionado polo Instituto da Muller.
O procedemento de contratación será o de concurso e a duración estimada do contrato será de 2 meses.
Brutos mensuais 1.185,48 €
Máis información no Concello e nas bases que se adxuntan.

Bases Contratación 1 auxiliar de axuda a domicilio. Media Xornada

Convocase unha praza de auxiliar de axuda a domicilio a Media Xornda. Meidante o procedemento de concurso
Duración estimada do Contrato: 4 meses.
Máis información no Concello e nas bases que se adxuntan.

Bases Contratación 2 peóns de Medio Ambiente. Media Xornada

Convocanse dúas prazas de peón de medio ambiente a Media Xornda. Meidante o procedemento de concurso
Duración estimada do Contrato: 4 meses.
Máis información no Concello e nas bases que se adxuntan.

Pages

Subscribe to RSS - Pechada