Cuadrilla de incendios - 4 postos

Publicouse hoxe no taboleiro de anuncios do Concello as Bases para a selección de 4 persoas para formar parte da cuadrilla de prevención de incendios que terá sede no Concello de Boimorto.
Os postos ofertados son os seguintes:
* Xefe de brigada.
* Peón conductor.
* Peón.
Podense consultar as condición requeridas para cada posto no taboleiro de anuncios do Concello ou no/s enlace/s que figuran ao pé desta oferta.

Estado da convocatoria: