Ordenanza fiscal, Reguladora da Corta Forestal e da Taxa por Deposito de Carga e Transporte de Madeira de Corta.

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 197 de 15-10-2010

Tipo de documento: