Ordenanza fiscal, reguladora da licencia pola posesión de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro, da sección local do rexistro de animais de compañía e das taxas pola prestación de tales servicios.

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 291 de 20-12-2003

Tipo de documento: