Regulamento de funcionamento do servizo de aloxamento de peregrinos do concello de Boimorto

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 122 de 30-06-2010

Tipo de documento: