Selección dun/ha Socorrista - Plans de Cooperación da Xunta de Galicia.