Selección 1 Socorrista - Cooperación

O Concello convoca 1 praza de socorrista a tempo completo para a piscina descuberte municipal.
Máis info nas bases que figuran ao pé desta oferta ou ben na Casa do Concello (981 516 020 ).
Data limite para presentación de solicitudes: 27 de xuño de 20130 ás 14:00 h.

Estado da convocatoria: