IV BOLSA DE EMPREGO - AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO E APOIO A PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BOIMORTO

Ven de se facer publica a aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as do proceso de selección de formación da IV Bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como auxiliar de axuda axuda no fogar e de apoio a persoas maiores do Concello de Boimorto, nomeamento membros da comisión seleccionadora e convocatoria proba práctica ( oposición) para o mércores día 19 de decembro ás 10:00 horas na casa consistorial do Concello de Boimorto e posterior baremación de méritos ( concurso) dos aspirantes que superaron a fase de oposición.

Ver a oferta de emprego

Categoría: