Aberta

BOLSA DE TRABALLO Nº II (SUBSIDIARIA) AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR E APOIO A PERSOAS MAIORES E PERSOAL VULNERABLE

Publicase na data de hoxe no Boletin oficial da provincia (num 82 - 08/06/2020) anuncio bases que rexerán a convocatoria e o proceso de selección por concurso para a formación da bolsa de traballo nº II (Subsidiaria) de persoal laboral temporal como auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores e persoal vulnerable do Concello de Boimorto.

Ver as bases no taboleiro de edictos

BOLSA SERVIZO AXUDA NO FOGAR

Na data de hoxe sae publicado na BOP da Coruña extracto das bases que rexeran a formación dunha BOLSA DE EMPREGO PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR asi como a  cancelación das bolsas anteriores do servizo. O prazo de presentacion de solicitudes será de 20 dias naturais contados a partires da publicación no BOP.

Ver o anuncio no BOP.

 

As bases completas pódense ver mais abaixo nesta oferta.

Convocatoria e aprobación de bases para a formación da bolsa de traballo de persoal laboral temporal como auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores

Prazo de presentación do 12/12/2019 ao 31/12/2019 (incluídos)

Ver convocatoria

Bolsa de emprego ATS/DUE para Residencia e Centro de día de Boimorto

ANUNCIO DE BASES PARA A FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO ATS/DUE DA RESIDENCIA DE PERSOAS MAIORES E CENTRO DE DÍA DO CONCELLO DE BOIMORTO Publicado en BOP nº 217 de 14/11/2019

Prazo do15/11/2019 a 04/12/2019 incluídos

Páxinas

Subscribirse a RSS - Aberta