Concello Dixital

PXOM
Mercurin Ver detalles
Normativa Urbanística Ver detalles
Ordenanzas Específicas
Ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria de axudas municipais para o apoio á natalidade 2011 Ver detalles
Ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria de subvencións dirixido ás familias para o transporte escolar. Ver detalles
Ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria para a concesión de axudas para situación de emerxencia social no Concello de Boimorto Ver detalles
Ordenanzas
Ordenanza de cesión de uso de locais a asociacións Ver detalles
Ordenanza fiscal, Reguladora da Corta Forestal e da Taxa por Deposito de Carga e Transporte de Madeira de Corta. Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da licencia pola posesión de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro, da sección local do rexistro de animais de compañía e das taxas pola prestación de tales servicios. Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 16 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora pola taxa de subministro de auga. Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da Taxa pola Prestación do Servizo do Punto de Atención á Infancia no Concello de Boimorto. Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 12 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre actividades económicas. Ver detalles
Ordenanza reguladora do prezos públicos polos servizos de fisioterapia e podoloxía no centro de maiores do concello de Boimorto. Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por expedición de documentos Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 13 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre bens inmobles Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 1 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública. Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 14 Ver detalles

Páxinas