PXOM

O maior avance en materia urbanística do Concello de Boimorto nos últimos anos foi a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal(PXOM) no mes de febreiro de 2007. Este documento constitúe unha garantía para os nosos veciños, xa que se delimita claramente en que zonas se pode construír, que parcelas están protexidas para produción agricola,...

Este plan de ordenación substitúe as Normas Subsidiarias vixentes ata daquela e que eran moito menos restritivas.

O plan Xeral ó completo está dispoñible na paxina web http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php e na sección PXOM Planimetría desta web.

Modificacións ao PXOM de Boimorto:

* Acordo de modificación do uso da Casa da Cultura