Regulamento do réxime interno banco municipal do tempo do concello de Boimorto