Regulamento municipal de venda ambulante do concello de Boimorto

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 70 de 16-04-2010

Tipo de documento: