Axente de Emprego

Publicada a listaxe provisonal de admitidos nas prazas da Cuadrilla municipal

Ácceso á convocatoria.

Lista provisional/definitiva de admitidos proceso selectivo Técnico de Informacion, orientación e prospección de emprego.

Acaba de sair publicado na web e no taboleiro de anunciós a Listaxe provisional de admitidos ao proceso selectivo para o citado técnico, que ao non haber excluidos considerase definitiva.
Acceso á convocatoria.

Prazas de Peon e Oficial de 2ª. - Concello de Boimorto

O Concello convoca 2 prazas para a cuadrilla municipal de obras e servizos minimos: 1 Posto de oficial de segunda e  1 Posto de Peón. Cunha xornada semanal de 25 horas e a duración do contrato será de 3 meses. Esta contratación está suvbencionada pola Deputación Provincial da Coruña.
É requisito indispensable sair seleccionado nas listaxes do INEM para poder acceder a este posto.
Acceso á convocatoria

Publicado o Nomeamento de Socorrista - Xornada Completa

Acceso ao Procedemento.

Pages

Subscribe to RSS - Axente de Emprego