subvencion

Axuda a mellora das infraestructuras e do equipamento do Punto de Atención á Infancia. Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020

Axuda a mellora das infraestructuras e do equipamento do Punto de Atención á Infancia. Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020

 

O Concello foi beneficiario de unha concesion de axuda para o investimento na mellora das infraestructuras e do equipamento do Punto de Atención á Infancia, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (Numero de expediente BS403E-CO-8). O importe concecido ascende a 8.240,00 €.

Subvencion Mellora de Camiños Municipais acceso Explotacións Agrarias - AGADER

O Concello de Boimorto é beneficiario de unha subvención do ente público AGADER para a "Mellora de Camiños Municipais acceso Explotacións Agrarias". Dita subvención ten un importe de 71.879,99 € e faranse actuacións en camiños das parroquias de Brates, Anxeles, Arceo, Cardeiro, Andabao e Dormeá que dan acceso a explotacións ou parcelas agrarias.

Tags: 

Axuda Transporte

Ven de se publicar no dia de hoxe no taboleiro de anuncios do Concello a Notificación da subvención de Transporte escolar para o curso 2013-2014. Nela figuran os importes que se lle aboaran a cada un dos solicitantes.

Acceso á notificación colectiva.

Subscribe to RSS - subvencion