Recomendacións preventivas do ISSGA

INFORMACIÓN INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA ( ISSGA)

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabora diversos documentos nos que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nos centros de traballo segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o Coronavirus.

Oficinas, tendas alimentación, gasolineiras, sector forestal, sector da construcción, farmacias, tendas de alimentación, oficinas, perruquerías, etc.

ENLACE:

http://issga.xunta.gal/portal/contido/avisos/aviso_0018.html
 

Categoría: