Actualidade

Ofertas de emprego - Abril04

Boletín Axencia Local de Colocación, pode consultarse no seguinte enlace

https://axencialocaldecolocacion.org/public/boletines/bolet%C3%ADn%2027-04-2020.pdf

 

Confederación de Empresarios de Galicia, pode consultarse no seguinte enlace:

Novas de emprego - Estado prestación e novas medidas económicas do estado

PUBLICACIÓN NO BOE NÚM. 112 DO 22/04/2020: Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

Con este Real Decreto- Lei aprobase un novo paquete de medidas económicas e sociais centradas no apoioás empresas e aostraballadores que reforza, complementa e amplía as decisión adoptadas dende a segunda semana de marzo para contrarrestar o impacto do COVID-19:

Tags: 

Suspension sesións órganos colexiados

Na data de hoxe, 22 de abril de 2020, a Alcaldesa-presidenta ven de asinar un decreto no que se suspende a celebración das sesións ordinarias do Pleno e da Xunta de Goberno Local que se terian que celebrar neste mes de abril, asi como extender esta suspensión mentres dure o estado de alarma polo COVID-19 (ver o decreto).

Páxinas

Subscribe to Actualidade