Animador Deportivo do Concello de Boimorto

Ante a necesidade de cubrir a praza de animador deportivo do Concello de Boimorto durante a excedencia concedida ao titular de dita praza e ata a súa incorporación convocase un procesos selectivo de persoal laboral temporal para cubrir a antedita praza.
Presentación de Instancias: Ata as 14:00 horas do 12 de xaneiro de 2013. Debido a urxencia da contratación solo se permite a presentación no Rexistro do Concello.

Estado da convocatoria: