Punto Informacion Catastral

No Concello de Boimorto a veciñanza ten dispoñible o acceso aos datos catastrais a través do Punto de Información Catastral no que poden ter acceso aos servizos seguintes:

  • Consulta de datos catastrais non protexidos, certificación do valor de referencia e certificación da referencia catastral
  • Consulta e certificación de datos catastrais protexidos, polo titular catastral, representante ou autorizado
  • Certificación negativa
  • Consulta polo titular catastral sobre información de solicitudes de axuda da PAC

Todo isto na sede do concello sita en:

Rua Vilanova 1,

15817 BOIMORTO

En horario de 9:00 a 14:00 HORAS

 

O servizo de consulta catastral é GRATUITO