Cuadrilla incendios - Concello de Boimorto.

Fixeronse publicas no taboleiro de anuncios as bases para a seleccion do persoal para as duas cuadrillas de extinción de incendios que vai contratar o Concello de Boimorto.
En total 8 postos de traballo en Boimorto. Os interesados poden acceder as bases no seguinte enlace: Bases cuadrilla incendios.

Category: