Lista provisional/definitiva de admitidos proceso selectivo Técnico de Informacion, orientación e prospección de emprego.

Acaba de sair publicado na web e no taboleiro de anunciós a Listaxe provisional de admitidos ao proceso selectivo para o citado técnico, que ao non haber excluidos considerase definitiva.
Acceso á convocatoria.

Category: