Ofertas de emprego - Abril04

Boletín Axencia Local de Colocación, pode consultarse no seguinte enlace

https://axencialocaldecolocacion.org/public/boletines/bolet%C3%ADn%2027-04-2020.pdf

 

Confederación de Empresarios de Galicia, pode consultarse no seguinte enlace:

https://ceg.es/sites/default/files/adjuntos-publicaciones/Oferta_do_27_de_abril_de_2020.pdf

Category: