Peón recollida de lixo-tratorista e Administrativo informático

Ven de se facer pública a puntuación da fase concurso ( valoración méritos) do procedemento restrinxido de consolidación de emprego temporal e estrutural dun peón recollida de lixo tratorista polo sistema de concurso oposición, asi como a convocatoria do tribunal cualificador e aspirante para realización fase de oposición. Ver a oferta de emprego.

Ven de se facer publica tamen a lista definitiva de admitidos no proceso selectivo de 1 Funcionario Interino posto de traballo de Administrativo-Informático asi como a composición do tribunal seleccionador. Ver a oferta de emprego.

Category: