Axente de Emprego

Cuadrilla de incendios - 2015

Creanse os seguintes postos (2 cuadrillas):  2 Xefes de cuadrilla.  2 Peóns Conductores.  4 Peóns. O procedemento para a contratación será mediante o sistema de concurso-oposición cunha proba de aptitude fisica, valoración de méritos e proba práctica .

Acceso á convocatoria

2 Prazas de Socorrista

Veñense de facer publicas duas ofertas de emprego para socorrista, poden acceder a elas nestes enlaces:

Praza Socorrista (Deputacion)

Praza Socorrista (Cooperacion)

Tags: 

Obradoiro Emprego - Terras de Montaña I

O Concello de Boimorto, xunto co que Vilasantar, Sobrado e Curtis, van realizar o proxecto do obradoiro de emprego “Terras da Montaña I”.

As especialidades que se van impartir son:

- Instalación de Mantemento de Xardíns e Zonas Verdes (10 alumnos)

- Actividades Auxiliares en Conservación e Mellora de Montes (10 alumnos).

Todas as persoas interesadas en participar no obradoiro deberán inscribirse na Oficina de Emprego de Melide.

Recordatorio!!! Encontro de iniciativas emprendedoras no rural

Pages

Subscribe to RSS - Axente de Emprego