Axente de Emprego

New Drupal Book - Drupal Performance Tips

Drupal 6 Performance Tips, by Trevor James and TJ Holowaychuk, is a newly-published title from Packt Publishing aimed at Drupal beginners, developers, designers, and webmasters who utilize the Drupal content management system to create robust websites.

It provides crucial performance-related information for Drupal users of all experience levels, including module contributors, webmasters who simply configure and maintain Drupal websites, and even themers. The book contains basic and advanced topics on Drupal performance that will appeal both to the Drupal novice and the advanced user or developer.

Drupal 7.9 released

Drupal 7.3, a maintenance release which fixes security vulnerabilities is now available for download.

Drupal 7.4 also fixes other issues reported through the bug tracking system.

Upgrading your existing Drupal 7 sites is strongly recommended. There are no new features in these releases. For more information about the Drupal 7.x release series, consult the Drupal 7.0 release announcement.

Tags: 

Accións formativas en Boimorto

Proximamente prevese a realización do seguinte curso de formación no Concello de Boimorto:
* Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais.
As persoas interesadas deberán ter demandando o curso no INEM de Melide, ademais de estar en situación de DESEMPREGO.
Estean atentos aos bandos e a esta páxina Web para máis información.

Programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a protección por desemprego

Axuda económica do 75% do IPREM mensual ate un máximo de 6 meses.
Beneficiarios/as:
-Persoas desempregadas inscritas nas Oficinas de Emprego, que ata o 15 de agosto de 2011 esgoten a prestación por desemprego de nivel contributivo e non teñan dereito a calquera dos subsidios por desemprego establecidos na lei, ou ben esgoten algún destes subsidios, incluídas as súas prórrogas.
-Carezan de rendas superiores en cómputo mensual ao 75% do SMI, excluída a parte proporcional de dúas pagas extras.

Pages

Subscribe to RSS - Axente de Emprego