peón/peoa para protección e mantemento medioambiental - Aprol Rural 2021

Por decreto de alcaldía aprobase a contratación de traballadores desempregados polo sistema de oposición dun/ha peón/peoa para protección e mantemento medioambiental, Aprol Rural 2021.

Póden ver as bases da selección no enlace mais abaixo.

Estado da convocatoria: 

Datos adicionais: 

Publicase en data 16/07/2021 no taboleiro de anuncios electrónico da sede electronica municipal  a lista definitiva de admitidos e a convocatoria de tribunal e aspirantes.

Poden ver a anuncio premendo neste enlace