Ordenanza Regulamento de Organización e funcionamento do Punto de Atención á Infancia do Concello de Boimorto.

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 173 de 29-07-2008 . Modificada no BOP nº 7 de 10 de xaneiro de 2009. Modificada no BOP num. 118 de 22 de xuño de 2012.

Tipo de documento: