normalizador

CURSOS PREPARATORIOS CELGA

A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia anuncia a convocatoria 2016 de cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), niveis 2, 3 e 4. Esta formación, de carácter gratuíto. Poderán participar todas as persoas maiores de 16 anos. A realización non da dereito a ningún tipo de certificación, por tratarse dun curso preparatorio. Para obter o Celga hai que participar nas probas que convoca a Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Subscribe to RSS - normalizador