Acta de data 23 Outubro constitución da comisión selección por concurso de persoal laboraldo ámbito rural

ACTA DE DATA 23 DE OUTUBRO DE 2012 CONSTITUCIÓN DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A SELECCION POR CONCURSO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A PARA O PROGRAMA AURORA DIRIXIDO A MULLERES DO ÁMBITO RURAL.
BAREMACIÓN DE MÉRITOS, CREACIÓN BOLSA DE EMPREGO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA).
Máis información adxuntada neste documento ou no Concello:

Estado da convocatoria: 

Documentos: