Convocatorias Concello de Boimorto.

No BOP núm. 91 de data 16/05/2017 as seguintes bases:

- BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSOAL OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, TRES PÉONS, DO CONCELLO DE BOIMORTO.  DURACIÓN CONTRATACIÓN 5 MESES E 22 DÍAS. Acceso á convocatoria.

-  BASES ESPECÍFICAS PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE BOIMORTO ( 1 XEFE BRIGADA, 1 PEÓN CONDUTOR E 3 PEÓNS). DURACIÓN CONTRATACIÓN 3 MESES. Acceso á convocatoria.

PRAZO DE PRESENTACIÓN INSTANCIAS: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DO DÍA SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO DE CONVOCATORIA NO BOP ( ATA O DÍA 24/05/2017 INCLUÍDO)

Category: