Pechada

Socorrista

Selección de 1 Socorrista por sistema concurso. A xornada será de 40 horas
semanais. Duración estimada de 3 meses de contrato
Prazo presentación remata o 17 de xuño de 2013 ás 14:00 h.
Pódese consultar as bases completas no enlace que figura ao pé desta información. Para máis información e presentación de solicitudes na Casa do Concello 981 51 60 20 en horaio de 9:00 a 15:00.

Animador Deportivo do Concello de Boimorto

Ante a necesidade de cubrir a praza de animador deportivo do Concello de Boimorto durante a excedencia concedida ao titular de dita praza e ata a súa incorporación convocase un procesos selectivo de persoal laboral temporal para cubrir a antedita praza.
Presentación de Instancias: Ata as 14:00 horas do 12 de xaneiro de 2013. Debido a urxencia da contratación solo se permite a presentación no Rexistro do Concello.

Proceso selectivo ATS/DUE - Miniresidencia e Centro de Dia de Boimorto.

O prazo de presentación de instancias para participar no proceso selectivo será ata o 22 de decembro de 2012. O metodo de contratación será o de concurso. Todos os detalles nos seguintes enlaces:

Bases contratación: PERSOAL DE LIMPEZA TEMPORAL

O obxeto da presente convocatoria é a selección de persoal laboral temporal para a limpeza de edificios e instalacións municipais unha data de xornada completa. Sería preciso a incorporación inmediata o posto, polas necesidades urxentes municipais. As bases completas estan adxuntas no seguinte documento, xa esta tamne dispoñible a listaxe de admitidos:

Pages

Subscribe to RSS - Pechada