Selección dun/ha Socorrista - Subvencionado pola Deputación da Coruña