Aprobación lista definitiva, convocatoria membros tritbunal e data comezo procedemento avaliador

Na data de hoxe ven de se facer pública a lista definitiva de admitidos no proceso selectivo de 1 auxiliar administrativo a xornada parcial, asi como tamen a convocatoria de membros do tribunal cualificador e data de comezo do procedemento avaliador.

 

Ver o expediente de contratación.

Category: