Contratacion Auxiliar administrativo Media Xornada - Interinidade

Na data de hoxe saiu publicado no BOP da Coruña, numero 159, a Convocatoria e aprobación de bases para contratación dun/ha auxiliar administrativo/a interino/a a xornada parcial para o departamento de servizos sociais, por concurso oposición e formacion de bolsa de emprego.

Data limite de presentación: 04/09/2018

Ver as bases da convocatoria seguindo o enlace do BOP:

Bases no BOP 159 de 22/08/2018

Estado da convocatoria: