Cobertura dunha praza por IT e estado actual da Bolsa de emprego