CONVOCATORIA 2 POSTOS: 1 OFICIAL 2ª E 1 PEON PARA CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS - DURACIÓN 3 MESES.

O Concello convoca 2 prazas para  a cuadrilla municipal de obras e servizos minimos.
* 1 Posto de oficial de segunda.
* 1 Posto de Peón.
Cunha xornada semanal de 25 horas e a duración do contrato será de 3 meses. Esta contratación está subvencionada pola Deputación Provincial da Coruña.
A data limite para presentar a solicitude de participación será o 22 de Maio de 2015 (INCLUSIVE) pero, tal e como esixe a normativa da subvención, os interesados teñen que figurar na sondaxe que se realiza desde o INEM.
As bases da selección no arquivo adxunto a esta convocatoria.

Acceso á convocatoria.