CONVOCATORIA 2 POSTOS CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS - DURACIÓN 3 MESES

O Concello convoca 2 prazas para a cuadrilla municipal de obras e servizos minimos.
* 1 Posto de oficial de segunda.
* 1 Posto de Peón.
Cunha xornada semanal de 25 horas e a duración do contrato será de 3 meses. Esta contratación está subvencionada pola Deputación Provincial da Coruña.
A data limite para presentar a solicitude de participación será o 22 de Maio de 2015 (INCLUSIVE) pero, tal e como esixe a normativa da subvención, os interesados teñen que figurar na sondaxe que se realiza desde o INEM.
As bases da selección no arquivo adxunto a esta convocatoria.

Con data 18 de maio publicase decreto de rectificación de erros que non afecta ao plazo de presentación, que se manten no dia 22 de maio de 2015.

Estado da convocatoria: