Contratacion Auxiliar administrativo Media Xornada - Interinidade

Na data de hoxe saiu publicado no BOP da Coruña, numero 245, a Convocatoria e aprobación de bases para contratación dun/ha auxiliar administrativo/a interino/a a xornada parcial para o departamento de servizos sociais, por concurso oposición e formacion de bolsa de emprego.
Data limite de presentación: 07/01/2019

Ver as bases da convocatoria seguindo o enlace do BOP:
Bases no BOP 245 de 26/12/2018

Estado da convocatoria: 

Datos adicionais: