Convocatorias de emprego.

Veñen de sair publicadas no BOP num 57 de 25/03/2019 duas convocatorias e Bases para a selección de persoal:

  • Funcionario interino Administrativo - informático: En prazo de presentación de instancias. Ver a oferta de emprego na WEB
  • Consolidacion de emprego peón de recollida de lixo/tractorista: Pendente prazo presentación de instancias ate a publicación no BOE. Ver a oferta de emprego.

Categoría: