Publicidade dos Contratos Menores realizados no cuarto trimestre de 2017

Contratos asinados polo Concello de Boimorto no cuarto trimestre de 2017.

Contratos menores