Publicidade dos Contratos Menores realizados no terceiro trimestre de 2017

Contratos asinados polo Concello de Boimorto no terceiro trimestre de 2017.

Contratos menores