Convocatoria Bolsa de traballo: Tractorista/Operario de Servizos Varios

No Boletin oficial da Provincia numero 47 de data 09/03/2018 sae publicada a convocatoria para a formación de Bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como tractorista/ Operario de Servizos Varios no Concello de Boimorto.

Prazo de presentación de instancias ata 16 de marzo de 2018 na Casa do Concello.

Convocatoria

Estado da convocatoria: