contratación de un/unha conductor/a do servizo de transporte social adaptado e auxiliar de acompañamento da Residencia para persoas maiores e Centro de dia de Boimorto.

CONVOCADAS DE NOVO POR DECRETO DE ALCALDIA NUMERO 33 DE 2015, unha vez estimadas parte dos recursos de reposición presentados ás bases orixinais.

Vexan os arquivos mais abaixo para ver a información ao respecto.

O Concello de Boimorto pretende a contratación de un/unha conductor/a do servizo de transporte social adaptado e auxiliar de acompañamento da Residencia para persoas maiores e Centro de dia de Boimorto.

O metodo da selección será o de concurso oposición, o contrato laboral será de caracter temporal a xornada completa na modalidade de servizo determinado e cunha duración ata o 31/12/2015 en relación co proxecto de posta en marcha do servizo de residencia e centro de dia de boimorto.

Os contidos q se esixen nas bases poden obterse nos seguintes enlaces:

* Memoria de inciativa publica da Residencia e Centro de Dia:

http://concellodeboimorto.es/sites/default/files/docs/normativa_centro_dia_boimorto.pdf

* Regulamento de funcionamento publicado no bop de 24 de maio de 2013:

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/05/24/2013_0000006309.pdf

* Modificacion do regulamento publicada no bop de 27 de novembro de 2013

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/11/27/2013_0000014717.pdf

* Ley 39/2006 de 14 de decembro, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. BOE núm. 299 de 15 de Diciembre de 2006

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-2006.tp.html

* Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia: DOG núm. 166 de 29 de Agosto de 1997 y BOE núm. 237 de 03 de Octubre de 1997

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l8-1997.html

* Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. BOE de 14 de Marzo de 1990

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.html

Estado da convocatoria: