Aclaracións sobre a realización de trámites de emprego

ACLARACIÓNS SOBRE A REALIZACIÓN DE TRÁMITES DAS PERSOAS DEMANDANTES DE EMPREGO

Pode ver as aclaracións do Servizo Público de Emprego aos demandantes de emprego no seguinte enlace:

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=485#medidas-extraordinarias-para-personas-demandantes

 

ACLARACIÓNS SOBRE SOLICITUDES DE PRESTACIÓNS:

*Si se atopa en situación de desemprego NON motivada por un ERTE

Si se atopa nunha situación de desemprego non motivada por un ERTE solicite cita previa telemáticamente para ser atendido polo SEPE (indique correo electrónico):  

https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do

No seguinte enlace pode acceder ao Formulario para pre-solicitude individual de prestacións por desemprego:

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html

Envíe este formulario de pre-solicitude so se finalizou o seu contrato ou o despediron, non o faga se está vostede nun ERTE.

Non  enviar se xa solicitou cita previa ou presentou a súa solicitude no SEPE por outro canal.

* Si se veu afectado por un ERTE

Si se ha visto afectado por un ERTE non ten que solicitar cita previa co SEPE, xa que a xestión da súa prestación tramitarase entre a súa empresa e o SEPE.

Son as empresas que presentaran un ERTE as que farán a solicitude colectiva das prestacións por desemprego en nome dos traballadores afectados polo mesmo ante o SEPE.

 

*OUTRA INFORMACIÓN SOBRE PRESTACIÓNS DERIVADAS DE ERTES:

https://emprego.xunta.gal/portal/portal/Demandantes/Galego/Documentos/infografia-demandates_erte_v3.pdf

Documento con información sobre presentación de ERTES do Ministerio de Trabajo y Economía Social:

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf

Categoría: