Publicidade dos Contratos Menores realizados no ano 2016.

Contratos asinados polo Concello de Boimorto no pasado ano 2016.

Contratos menores2016