Publicidade dos Contratos Menores realizados no primeiro trimestre de 2017

Contratos asinados polo Concello de Boimorto no primeiro trimestre de 2017.

Contratos menores