Publicidade dos Contratos Menores realizados no segundo trimestre de 2017

Contratos asinados polo Concello de Boimorto no segundo trimestre de 2017.

Contratos menores